Missie en visie

 • Onze missie
  Wij streven naar het behandelbaar maken van DFNA21. In 2027 moet voor alle mensen met DFNA21 een reëel uitzicht bestaan op stopzetting van de achteruitgang van het gehoor.
 • Onze visie
  Stichting DFNA21 gelooft in de kracht van een netwerkorganisatie.
  • Partnership; het aangaan van betekenisvolle relaties gebaseerd op vertrouwen in elkaar.
  • Flexibel en inspelend op veranderingen.
  • Zelfstandig werken met ruimte voor eigen initiatieven
 • Afwezigheid winstoogmerk
  Stichting DFNA21 beoogt niet het maken van winst. Om de kosten die de stichting maakt te kunnen dekken, zijn wij volledig afhankelijk van sponsors, giften en donaties. Stichting DFNA21 bestaat louter uit onbetaalde vrijwilligers, die allemaal affectie of een relatie hebben met onze doelgroep. Alle opbrengsten uit sponsoring, giften en donaties komen dan ook volledig ten goede aan de doelstelling van de stichting.